Home » ЗА ЗАНОГЕ. СВИЛЕН СТОЯНОВ

ЗА ЗАНОГЕ. СВИЛЕН СТОЯНОВ

Към края на по-миналото столетие някои от по-заможните семейства от Заноге се изселват в София и Враца. Едно от тези семейства е било на Динчо Величков ”Чорбаджията”. Динчо бил заможен човек за времето си и за пределите на  Заноге. Бил народен представител и купил къща в София. В Заноге имал чифлик около 1000 дка. Търгувал с кочове, угоявал ги, имал и кръчма.  През 1978 г. един работник на Захарна фабрика в купчина отпадъчна хартия намира кръчмарския дневник на Динчо Величков, воден от 1894 год. до 1904 год. В тоя дневник има сметки на всички фамилии от Заноге, та дори и на някои от Зимевица. Селяните са продавали почти всичкия добитък на Динчо, а той им е плащал данъците, давал им е пиене на вересия. По тефтера са лепени и доста квитанции.

Динчо имал 5-ма синове. Двама загинали през 1912-1918 г. във войните. Един емигрирал от фронта във Франция. Друг е бил доктор.Последният не е имал семейство.

Хората, които купили къщи в София, били за смяна на името на Заноге като неблагозвучно. Но тези, които купили къщи във Враца, били против. Често спорели за името на селото. Споровете се водели в кръчмата на Динчо. Разприте били бурни и се стигало до бой. По-силни били поддръжниците на смяната на името и селото станало Салабашево, на името на Иван Салабашев. Също имало спорове и към кой окръг да е Салабашево-дали към Софийски или към Врачански. Когато надделявали преселниците в София било Софийски, а когато по-силна била другата страна-Врачански. Преди началото на 1900 год. името Заноге било възстановено и така си останало до днес.

По-големи преселвания е имало на няколко пъти. Едното е от 1918-1924 година. В Делиормана заногенци закупили евтини земи от турци-изселници. През периода 1939-1946 пак Делиорман и Габровница са привлекли преселници от Заноге. Но най-голямото преселване е от времето на кооперирането от 1958 до към  1965 година.Тези преселници, според проучванията на Раде Веселинов и Тодор Лозанов, са  дали корен на около 700 семейства. Интересни са данните за тези хора. Няма нито един човек от тях без собствено жилище. Последният, който е живял в държавно, го е изкупил през 1990 г. До тази година висше образование са завършили 96 души с корен-баща от Заноге.Четирима души имат научна степен.

 

/ Текстът е публикуван във вестник „Искърски пролом” / гр.Своге/, 1993 г., бр.14, 15 юли./

 

 

2014 г.

Виолета Дичева

Към раздел История…