Archive for November, 2015

РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ В ЗАНОГЕ . ГЕОРГИ ГРОЗДАНОВ

Основно растителните видове се делят на дървесни и тревисти. На територията на Заноге са се  срещали предимно горски масиви от горун и цер. Когато се прокарва железницата се открива добър пазар на дървесина  за траверси и горите от цер и горун се изсичат. Сега има малко масиви с тези видове. Така започва ерозията и по изсечените площи се настанява свинака,
Read more…

ПЪТИЩА, РЕКИ И ДОЛОВЕ В ЗАНОГЕ

ГЕОРГИ  ГРОЗДАНОВ   ПЪТИЩА Главен асфалтиран път е Церово-Заселе-Зимевица–Заноге. Първият камион в селото е минал по черен път-Бов-Коколан-Кърневица–Заноге. Друг черен път, проходим и за автомобили е Лакатник-Раково-Билото-Излазо-Лалова падина-Шипок-Заноге Селото–Мъртвинките Селото-Гарван-Фратовица Селото-Магарешнико-Локвата-Сводник-Върхът-Понор Селото-Гарван-Широки валог-Понор Мъртвинките-Излазо-Билото Селото-Царина-Лазе-Умата-Скоко-Широката падина-Тодорица Селото-Мъртвинките-Чафротовец Изворо-Секило-река Пробойница Царина-Змейово лице- Манастиро-Смраделяко-Раково Селото- Лаята-Папорица Царина-Пунчов яз-Кърневица Селото-Езеро-Бриезие-Пресечки рът-Кутията-Царица Царица-Понор Батин кладенец-Ликаро Тимото-Кукла-Студенич-Локвата Селото –Църница Локвата-Вировете Горският  връх-Конски път-Смилова падина Туферо-Каленичка-Кукла-Дружимир
Read more…