Archive for the 'Природа' Category

РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ В ЗАНОГЕ . ГЕОРГИ ГРОЗДАНОВ

Основно растителните видове се делят на дървесни и тревисти. На територията на Заноге са се  срещали предимно горски масиви от горун и цер. Когато се прокарва железницата се открива добър пазар на дървесина  за траверси и горите от цер и горун се изсичат. Сега има малко масиви с тези видове. Така започва ерозията и по изсечените площи се настанява свинака,
Read more…