Archive for the 'История' Category

ПЪТИЩА, РЕКИ И ДОЛОВЕ В ЗАНОГЕ

ГЕОРГИ  ГРОЗДАНОВ   ПЪТИЩА Главен асфалтиран път е Церово-Заселе-Зимевица–Заноге. Първият камион в селото е минал по черен път-Бов-Коколан-Кърневица–Заноге. Друг черен път, проходим и за автомобили е Лакатник-Раково-Билото-Излазо-Лалова падина-Шипок-Заноге Селото–Мъртвинките Селото-Гарван-Фратовица Селото-Магарешнико-Локвата-Сводник-Върхът-Понор Селото-Гарван-Широки валог-Понор Мъртвинките-Излазо-Билото Селото-Царина-Лазе-Умата-Скоко-Широката падина-Тодорица Селото-Мъртвинките-Чафротовец Изворо-Секило-река Пробойница Царина-Змейово лице- Манастиро-Смраделяко-Раково Селото- Лаята-Папорица Царина-Пунчов яз-Кърневица Селото-Езеро-Бриезие-Пресечки рът-Кутията-Царица Царица-Понор Батин кладенец-Ликаро Тимото-Кукла-Студенич-Локвата Селото –Църница Локвата-Вировете Горският  връх-Конски път-Смилова падина Туферо-Каленичка-Кукла-Дружимир
Read more…

ЗА ЗАНОГЕ. СВИЛЕН СТОЯНОВ

Към края на по-миналото столетие някои от по-заможните семейства от Заноге се изселват в София и Враца. Едно от тези семейства е било на Динчо Величков ”Чорбаджията”. Динчо бил заможен човек за времето си и за пределите на  Заноге. Бил народен представител и купил къща в София. В Заноге имал чифлик около 1000 дка. Търгувал с кочове, угоявал ги, имал
Read more…

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ЗАНОГЕ. ГЕОРГИ ГРОЗДАНОВ

Според спомените на по-стари хора, в своето съществуване Заноге се е губило и възстановявло три пъти. Една от причините за обезлюдяването на селището са чумните епидемии. Оставали са по 1-2 души в махала и постепенно селото се е възстановявало. Другите причини за масовото обезлюдяване засега не са известни. Последното възраждане на селището  започва преди Освобождението от турско робство със заселването
Read more…

ЗА ИМЕНАТА НА НАШИТЕ СЕЛИЩА (ЗАНОГЕ). АНГЕЛ АСЕНОВ

А н г е л   А с е н о в   За имената на нашите селища (Заноге)   В турски документи село Заноге се споменава най-рано през 1550 г., само че под две названия: Горна и Долна Занога. По интересен начин обяснява произхода на името на селището В.Миков (специалист по ономастика). Той счита, че то идва от малки гористи
Read more…

ЗАНОГЕ – ЗАПИСКИ ЗА ЕДНО СТАРОПЛАНИНСКО СЕЛО. ТОДОР ЛОЗАНОВ

/със съкращения/     ПРЕДГОВОР   Бедно високопланинско село и със стръмен и скалист терен е родното ми село Заноге. Принадлежало е към Искрецка, Врачанска, Софийска и Свогенска околия, а сега е в Софийска област. По данни от преброяването преди Втората световна война /до 1939 г./ Заноге е наброявало около 150  къщи и малко под 1000 жители. Обхваща мерата от
Read more…