Archive for the 'Предания' Category

ЗАНОГЕ-СТАРИНИ, ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ. ВИОЛЕТА ДИЧЕВА. ЧАСТ 2

С местността Източената локва в Заноге са свързани две  предания. Едното разказва, че някога  там имало езерце, от което си пиели  животните, а хората се разхлаждали с чистата вода, също така си наливали и  си носели в къщи. Имало слух, че на дъното на езерцето е скрито съкровище. Дошли  иманяри, не могли да влязат вътре във водата. Прокопали брега, източили
Read more…

ЗАНОГЕ-СТАРИНИ, ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ. ВИОЛЕТА ДИЧЕВА. ЧАСТ 1

Земята на с.Заноге крие в себе си тайни и загадки, приютила е  материални следи от минали героични времена, част от историята на България. Със съдействието на хора, уважаващи родното, ще се опитаме да съберем остатъците от отминалото време и да ги запазим за бъдещето. В животоописанието си, наречено „Спомени от моя живот”, основоположникът на краезнанието в тази част на Искърското
Read more…

ПРЕДАНИЕ ЗА ДЪРВОТО И РАСТЕНИЕТО ЗАЛИСТ. ВИОЛЕТА ДИЧЕВА

В Заноге има една местност, наричана от хората Дървото. Намира се под Горския връх, над Езерото, до Брезе.Сега там няма дърво, около пътя са се ширнали поляни,има и сипеи, но по-възрастните  казват: „Ето тук е било дървото, което е спряло чумата.” Било е преди стотици години, по време на последната  чумна епидемия, покосила България. В Заноге болестта е върлувала с
Read more…

ЗА ИМЕНАТА НА НАШИТЕ СЕЛИЩА (ЗАНОГЕ). АНГЕЛ АСЕНОВ

А н г е л   А с е н о в   За имената на нашите селища (Заноге)   В турски документи село Заноге се споменава най-рано през 1550 г., само че под две названия: Горна и Долна Занога. По интересен начин обяснява произхода на името на селището В.Миков (специалист по ономастика). Той счита, че то идва от малки гористи
Read more…