Archive for the 'Топонимии' Category

ПЪТИЩА, РЕКИ И ДОЛОВЕ В ЗАНОГЕ

ГЕОРГИ  ГРОЗДАНОВ   ПЪТИЩА Главен асфалтиран път е Церово-Заселе-Зимевица–Заноге. Първият камион в селото е минал по черен път-Бов-Коколан-Кърневица–Заноге. Друг черен път, проходим и за автомобили е Лакатник-Раково-Билото-Излазо-Лалова падина-Шипок-Заноге Селото–Мъртвинките Селото-Гарван-Фратовица Селото-Магарешнико-Локвата-Сводник-Върхът-Понор Селото-Гарван-Широки валог-Понор Мъртвинките-Излазо-Билото Селото-Царина-Лазе-Умата-Скоко-Широката падина-Тодорица Селото-Мъртвинките-Чафротовец Изворо-Секило-река Пробойница Царина-Змейово лице- Манастиро-Смраделяко-Раково Селото- Лаята-Папорица Царина-Пунчов яз-Кърневица Селото-Езеро-Бриезие-Пресечки рът-Кутията-Царица Царица-Понор Батин кладенец-Ликаро Тимото-Кукла-Студенич-Локвата Селото –Църница Локвата-Вировете Горският  връх-Конски път-Смилова падина Туферо-Каленичка-Кукла-Дружимир
Read more…

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ЗАНОГЕ. ГЕОРГИ ГРОЗДАНОВ

Според спомените на по-стари хора, в своето съществуване Заноге се е губило и възстановявло три пъти. Една от причините за обезлюдяването на селището са чумните епидемии. Оставали са по 1-2 души в махала и постепенно селото се е възстановявало. Другите причини за масовото обезлюдяване засега не са известни. Последното възраждане на селището  започва преди Освобождението от турско робство със заселването
Read more…

ЗА ИМЕНАТА НА НАШИТЕ СЕЛИЩА (ЗАНОГЕ). АНГЕЛ АСЕНОВ

А н г е л   А с е н о в   За имената на нашите селища (Заноге)   В турски документи село Заноге се споменава най-рано през 1550 г., само че под две названия: Горна и Долна Занога. По интересен начин обяснява произхода на името на селището В.Миков (специалист по ономастика). Той счита, че то идва от малки гористи
Read more…

Балдуин е местност в с.Заноге

Топонимия – с.Заноге Наименованията на местностите в с.Заноге уточнихме с любезното съдействие на господата Георги  Грозданов и Тодор Симеонов. Г-н Грозданов е дългогодишен служител на Горско стопанство – Своге и Горско стопанство- Годеч, а г-н Симеонов е майстор-дърводелец и любител планинар. И двамата са родени в Заноге и живеят на територията на селото.Старали сме се последователността в подреждането на наименованията
Read more…