-Добре дошли!

РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ В ЗАНОГЕ . ГЕОРГИ ГРОЗДАНОВ

Основно растителните видове се делят на дървесни и тревисти. На територията на Заноге са се  срещали предимно горски масиви от горун и цер. Когато се прокарва железницата се открива добър пазар на дървесина  за траверси и горите от цер и горун се изсичат. Сега има малко масиви с тези видове. Така започва ерозията и по изсечените площи се настанява свинака,
Read more…

ПЪТИЩА, РЕКИ И ДОЛОВЕ В ЗАНОГЕ

ГЕОРГИ  ГРОЗДАНОВ   ПЪТИЩА Главен асфалтиран път е Церово-Заселе-Зимевица–Заноге. Първият камион в селото е минал по черен път-Бов-Коколан-Кърневица–Заноге. Друг черен път, проходим и за автомобили е Лакатник-Раково-Билото-Излазо-Лалова падина-Шипок-Заноге Селото–Мъртвинките Селото-Гарван-Фратовица Селото-Магарешнико-Локвата-Сводник-Върхът-Понор Селото-Гарван-Широки валог-Понор Мъртвинките-Излазо-Билото Селото-Царина-Лазе-Умата-Скоко-Широката падина-Тодорица Селото-Мъртвинките-Чафротовец Изворо-Секило-река Пробойница Царина-Змейово лице- Манастиро-Смраделяко-Раково Селото- Лаята-Папорица Царина-Пунчов яз-Кърневица Селото-Езеро-Бриезие-Пресечки рът-Кутията-Царица Царица-Понор Батин кладенец-Ликаро Тимото-Кукла-Студенич-Локвата Селото –Църница Локвата-Вировете Горският  връх-Конски път-Смилова падина Туферо-Каленичка-Кукла-Дружимир
Read more…

ЗАНОГЕ-СТАРИНИ, ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ. ВИОЛЕТА ДИЧЕВА. ЧАСТ 2

С местността Източената локва в Заноге са свързани две  предания. Едното разказва, че някога  там имало езерце, от което си пиели  животните, а хората се разхлаждали с чистата вода, също така си наливали и  си носели в къщи. Имало слух, че на дъното на езерцето е скрито съкровище. Дошли  иманяри, не могли да влязат вътре във водата. Прокопали брега, източили
Read more…

ЗАНОГЕ-СТАРИНИ, ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ. ВИОЛЕТА ДИЧЕВА. ЧАСТ 1

Земята на с.Заноге крие в себе си тайни и загадки, приютила е  материални следи от минали героични времена, част от историята на България. Със съдействието на хора, уважаващи родното, ще се опитаме да съберем остатъците от отминалото време и да ги запазим за бъдещето. В животоописанието си, наречено „Спомени от моя живот”, основоположникът на краезнанието в тази част на Искърското
Read more…

ЗА ЗАНОГЕ. СВИЛЕН СТОЯНОВ

Към края на по-миналото столетие някои от по-заможните семейства от Заноге се изселват в София и Враца. Едно от тези семейства е било на Динчо Величков ”Чорбаджията”. Динчо бил заможен човек за времето си и за пределите на  Заноге. Бил народен представител и купил къща в София. В Заноге имал чифлик около 1000 дка. Търгувал с кочове, угоявал ги, имал
Read more…

ПРЕДАНИЕ ЗА ДЪРВОТО И РАСТЕНИЕТО ЗАЛИСТ. ВИОЛЕТА ДИЧЕВА

В Заноге има една местност, наричана от хората Дървото. Намира се под Горския връх, над Езерото, до Брезе.Сега там няма дърво, около пътя са се ширнали поляни,има и сипеи, но по-възрастните  казват: „Ето тук е било дървото, което е спряло чумата.” Било е преди стотици години, по време на последната  чумна епидемия, покосила България. В Заноге болестта е върлувала с
Read more…

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ЗАНОГЕ. ГЕОРГИ ГРОЗДАНОВ

Според спомените на по-стари хора, в своето съществуване Заноге се е губило и възстановявло три пъти. Една от причините за обезлюдяването на селището са чумните епидемии. Оставали са по 1-2 души в махала и постепенно селото се е възстановявало. Другите причини за масовото обезлюдяване засега не са известни. Последното възраждане на селището  започва преди Освобождението от турско робство със заселването
Read more…

ЗА ИМЕНАТА НА НАШИТЕ СЕЛИЩА (ЗАНОГЕ). АНГЕЛ АСЕНОВ

А н г е л   А с е н о в   За имената на нашите селища (Заноге)   В турски документи село Заноге се споменава най-рано през 1550 г., само че под две названия: Горна и Долна Занога. По интересен начин обяснява произхода на името на селището В.Миков (специалист по ономастика). Той счита, че то идва от малки гористи
Read more…

ЗАНОГЕ – ЗАПИСКИ ЗА ЕДНО СТАРОПЛАНИНСКО СЕЛО. ТОДОР ЛОЗАНОВ

/със съкращения/     ПРЕДГОВОР   Бедно високопланинско село и със стръмен и скалист терен е родното ми село Заноге. Принадлежало е към Искрецка, Врачанска, Софийска и Свогенска околия, а сега е в Софийска област. По данни от преброяването преди Втората световна война /до 1939 г./ Заноге е наброявало около 150  къщи и малко под 1000 жители. Обхваща мерата от
Read more…

Балдуин е местност в с.Заноге

Топонимия – с.Заноге Наименованията на местностите в с.Заноге уточнихме с любезното съдействие на господата Георги  Грозданов и Тодор Симеонов. Г-н Грозданов е дългогодишен служител на Горско стопанство – Своге и Горско стопанство- Годеч, а г-н Симеонов е майстор-дърводелец и любител планинар. И двамата са родени в Заноге и живеят на територията на селото.Старали сме се последователността в подреждането на наименованията
Read more…